Visitatie

Om de kwaliteit van de podotherapie praktijken in Nederland te waarborgen, wordt elke podotherapie praktijk in Nederland 1 x per 5 jaar gevisiteerd door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Op 6 november 2014 werd Ruijters Podotherapie gevisiteerd. Het doel van deze visitaties is het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde podotherapeutische zorg aan patiënten én het verbeteren van de kwaliteit van de individuele podotherapeut.
In februari 2015 werd de uitslag van deze visitatie bekend: zowel de praktijk als Caroline scoorden een 9,1.

Hiermee behoren wij tot de beste podotherapie praktijken van Nederland!!

Wij danken alle patiënten en verwijzers hartelijk voor hun medewerking.