Privacy

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In onze podotherapiepraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is het vereist dat we over uw medische gegevens beschikken.

In onze privacyverklaring en –beleid informeren wij u onder meer over welke gegevens wij van u verzamelen, met welk doel en over uw rechten & onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


Privacy verklaring
Privacy beleid

Aanvraagformulier

Als patiënt heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. Verder mag u bezwaar maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens.

Via onderstaande knop kunt u het hiervoor benodigde aanvraagformulier downloaden.

Wij vragen u het aanvraagformulier zelf langs te brengen bij de praktijk en uw legitimatiebewijs mee te nemen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.

Aanvraagformulier