Wat is podotherapie?

Podos

Podotherapie is de gezondheidszorg voor de voet. “podo” komt van het Griekse “podos”, wat voet betekent en “therapie” betekent zoveel als “behandeling”.

Paramedisch

Podotherapie is een paramedisch beroep. Dat betekent dat de podotherapeut medische behandelingen uitvoert, maar zelf geen arts is. Omdat de podotherapeut wel medische handelingen verricht is hij of zij verplicht om zich te houden aan de wet voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG).

Specialisaties

Een podotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en voorkomen van klachten die ontstaan door een afwijkende voetstand of een afwijkend looppatroon. Dit kunnen klachten zijn in de voeten, enkels, knieën, heupen en/of rug, sportblessures of klachten als gevolg van suikerziekte of reuma (o.a. artrose). Al deze klachten kunnen u belemmeren in het dagelijks functioneren.

Behandelingen

Een podotherapeut behandelt mensen met klachten aan of in de voet, maar ook mensen met klachten aan het bewegingsapparaat, als die voortkomen uit een afwijkende voetstand of een afwijkend functioneren van de voet. Het doel van deze behandeling is het opheffen, verminderen of compenseren van deze klachten. Ook de behandeling van de huid en nagels van de voet, de behandeling van wonden (ulcera) en het behandelen van patiënten met een diabetische of reumatische voet valt binnen het werkgebied van de podotherapeut.

Beschermd

Podotherapeut is een beschermde beroepstitel. Dat betekent dat niet iedereen zich podotherapeut mag noemen. Daarvoor is een vierjarige HBO opleiding vereist. De opleiding wordt gegeven aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en aan de Saxion Hogeschool te Enschede.