Informatie voor verwijzers

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) is een artsenwijzer ‘Podotherapie’ opgesteld.

Dit document is in eerste instantie voor huisartsen geschreven, maar is zeker ook voor ieder ander die verwijst naar de podotherapeut een interessant en nuttig naslagwerk. Dit boekwerk beschrijft helder en overzichtelijk de mogelijkheden van de podotherapeut, uitgewerkt per lokalisatie van de klacht, het moment van verwijzing en het verwachte resultaat.

Heeft u interesse in een artsenwijzer, dan kunt u deze aanvragen bij onze praktijk of hier downloaden:

Heeft u interesse in een nadere kennismaking dan staan wij daar te allen tijde voor open!